Fjordkraft
Foto: Fjordkraft
Foto: Fjordkraft

Bedret resultatet fra i fjor.

  • Øyvind Lie

Fjordkraft fikk et justert driftsresultat på 124 millioner kroner i andre kvartal i år, mot 98 millioner kroner i samme periode i fjor. Det er en økning på 26 prosent.

Underliggende netto driftsinntekter i 2. kvartal steg med 15 prosent til 314 millioner kroner, opp fra 274 millioner kroner i andre kvartal i 2019.

Økning fra i fjor

Resultat før skatt ble 132 millioner kroner, opp fra 98 millioner kroner i samme periode i fjor, og en økning på 34 prosent.

– Totalt økte vi solgt volum i 2. kvartal med 4 prosent sammenliknet med samme periode i 2019. Det skyldes vekst i antallet strømleveranser og at i år hadde to av kvartalets tre måneder lavere temperaturer enn i fjor. Kjøligere vår medførte økt strømforbruk, sier Fjordkrafts administrerende direktør Rolf Barmen i en pressemelding.

Antallet strømleveranser økte med 3.562 i 2. kvartal 2020 og selskapet hadde ved kvartalets utgang 624.910 strømleveranser.

Fjordkraft har hatt som mål å konsolidere det norske markedet for strømleverandører som består av over 100 aktører.

Som Energiteknikk tidligere har skrevet, har Konkurransetilsynet godkjent Fjordkrafts kjøp av Innlandskraft AS som omfatter de to strømleverandørene Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS.

Flere mobilkunder

Fjordkraft med datterselskaper blir som følge av oppkjøpet den største strømleverandøren i Norge. Kjøpet av Innlandskraft tilfører Fjordkraft-konsernet ca. 239.000 strømleveranser.

I april-juni har selskapet også hatt en sterk vekst i antallet mobilkunder og vokste med 7.671 mobilkunder i løpet av 2. kvartal i år. Fjordkraft hadde ved utgangen av 2. kvartal 118.000 mobilkunder i privatmarkedet og er med det den største tjenestetilbyderen av mobiltelefoni i det norske markedet uten eget nett.