Christian Stav
Konsernsjef Christian Stav i NTE. Foto: NTE
Foto: NTE

Til tross for rekordlave priser fikk NTE et relativt godt resultat.

  • Øyvind Lie

Rekordlave kraftpriser, men betydelige resultatbidrag fra andre forretningsområder og god drift i hele konsernet preger 1. halvår 2020, skriver NTE i en pressemelding.

Resultatet etter skatt for første halvår ble 279 millioner kroner mot et normalisert resultat for første halvår 2019 på 230 millioner kroner. Konsernet oppnådde et driftsresultat 1. halvår 2020 på 352 millioner kroner, mot 501 millioner kroner samme periode i fjor.

NTE har sikret deler av kraftproduksjon, noe som gjør at energivirksomheten har oppnådd noe bedre priser enn den spotprisen som har vært i kraftmarkedet så langt i år. Den lave kraftprisen gjør også at skattekostnaden blir lav.

– Jeg er fornøyd med at NTE i en krevende tid oppnår et halvårsresultat på linje med fjoråret og vokser videre innen både kraftsalg- og telekomvirksomheten, sier konsernsjef Christian Stav i meldingen.

I 1. halvår 2020 har mye nedbør gitt høyere kraftproduksjon enn samme periode i fjor. Energiproduksjonen ble på 2.287 GWh, mot 2.035 GWh første halvår 2019.

Konsernet har vekst både i antall strømkunder og fiberkunder og god drift i innstallasjonsvirksomheten, og leverer nå strøm til over 80.000 privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter.

Fibervirksomheten fortsetter også veksten og etter første halvår har selskapet 55.000 fiberkunder i Trøndelag.