Zakariasdam
Zakariasdam i Fjord kommune i Møre og Romsdal. Arkivfoto: Tafjord
Foto: Tafjord

Driftsresultatet mer enn halvert.

  • Øyvind Lie

Halvårsregnskapet til Tafjord-konsernet viser et resultat etter skatt på 47 millioner kroner, en nedgang på 34 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor, skriver selskapet i en pressemelding.

 Årsaken er i hovedsak ekstraordinært lave kraftpriser. Gjennomsnittlig spotpris i selskapets område, NO3, er redusert med 72 prosent i forhold til samme periode i fjor.

 Konsernets driftsresultat for første halvår ble på 70 millioner kroner, en nedgang på 84 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Det er først og fremst driftsresultatet i virksomhetsområdet Vannkraft som er påvirket av de lave kraftprisene, men også driftsresultatet i virksomhetsområdet Energigjenvinning.

 – Selv om deler av vannkraftproduksjonen vår er sikret på et høyere prisnivå og vi har økt produksjonsvolumet i kraftstasjonene våre med 25 prosent, har ikke dette vært nok til å motvirke effekten av den store prisnedgangen vi har hatt i spotmarkedet, sier konsernsjef Erik Espeset i meldingen.

 Han forventer imidlertid at kraftmarkedet vil gjenfinne balansen i løpet av vinteren.

 – Det er imidlertid risiko for at covid-19 vil legge en demper på kraftmarkedet gjennom redusert forbruk og fallende priser på de underliggende driverne i det nordiske kraftmarkedet, kull, gass og klimakvoter, sier Espeset.

 Også virksomhetsområdet Strøm har et noe lavere driftsresultat enn det de la frem for tilsvarende periode i fjor. Virksomhetsområdene Kraftnett og Telekom viser derimot fin resultatutvikling.

 – Alle virksomhetsområdene våre er godt posisjonerte i markedet, men med utgangspunkt i et ekstraordinært svakt kraftmarked forventer vi et betydelig svakere resultat i 2020 enn i 2019, sier Espeset.