Ingvill H. Mykland
Ingvill H. Mykland, konserndirektør Teknologi i Agder Energi.
Foto: Agder Energi

Har 20 prosent nå.

  • Øyvind Lie

Som Energiteknikk nylig skrev, var den totale kvinneandelen i kraftnæringen 21 prosent i 2019, kun ett prosentpoeng høyere enn i 2004.

Kvinneandelen i Agder Energi er på nær 28 prosent og det er en positiv utvikling fra 20 prosent i 2018, fremgår det i en pressemelding fra selskapet.

– Vi ser at målrettet arbeid for å øke likestillingen gir resultater, og er glade for å kunne vise til en positiv trend, sier Ingvill H. Mykland, konserndirektør for teknologi i Agder Energi, i meldingen.

Få teknologer

– Det er imidlertid stor forskjell mellom ulike avdelinger, og spesielt innen de tradisjonelle tekniske retningene har Agder Energi, som, resten av bransjen, en vei å gå, sier Mykland.

Hun sier at et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø er viktig fordi ulik kompetanse og synspunkter øker både innovasjonsevnen og verdiskapingen, i tillegg til at trivselen blant de ansatte øker.

– Bransjen går glipp av mye god og viktig kompetanse når en ikke har en bredt sammensatt arbeidsstokk, sier Mykland.

Agder Energi jobber også aktivt med intern lederutvikling og rekruttering av egne ansatte til lederstillinger. Andelen kvinnelige ledere er 20 prosent, mens målet er 35 prosent.

– Vi ser resultater av arbeidet som er gjort, men også at vi har potensial, spesielt innen tekniske fag, IKT og lederstillinger, sier Mykland.

Kjønnsnøytrale annonser

Ett konkret grep som er gjort er å sørge for at Agder Energis stillingsannonser er kjønnsnøytrale, har fokus på faglige kvalifikasjoner og at bilder skal illustrere mangfold.

– Vi ønsker å inspirere yngre kvinner til å søke seg mot tekniske fag. Her får vi dessverre få kvinnelige søkere, men bruker bevisst lærlingeplasser og samarbeid med utdanningsinstitusjoner for å sikre oss kontakt med alle kandidater. Derfor er det er viktig å jobbe målrettet overfor elever i videregående skole, og sikre oss kvinnelige lærlinger, sier Mykland.

Olje- og energiminister Tina Bru samlet tirsdag over 20 sentrale kvinnelige ledere i olje- og kraftsektoren for å diskutere hvordan man kan rekruttere flere kvinner til energibransjen. Ingvill H. Mykland deltok i møtet.

Kvinnelige ledere
Olje- og energiminister Tina Bru samlet tirsdag over 20 sentrale kvinnelige ledere i olje- og kraftsektoren for å diskutere hvordan man kan rekruttere flere kvinner til energibransjen. Foto: OED