melkøya
Equinors LNG-anlegg på Melkøya ved Hammerfest. Bildet ble tatt før brannen.
Foto: Øyvind Lie

Mål om investeringsbeslutning i andre halvdel av 2021.

  • Øyvind Lie

På vegne av partnerne i Snøhvit Unit har Equinor tildelt Aibel en kontrakt for forprosjektering og design (FEED) for modifikasjonsarbeid på Hammerfest LNG-anlegget i forbindelse med Snøhvit Future-prosjektet, skriver Equinor i en pressemelding.

FEED-kontrakten har en anslått verdi på 140 millioner kroner, og om lag 80 årsverk vil være tilknyttet prosjektet for Aibel. Arbeidet skal dekke to delprosjekter i Snøhvit Future-utbyggingen: kompresjon på land og elektrifisering av LNG-anlegget.

Snøhvit Future vil kreve omfattende modifikasjoner på Hammerfest LNG-anlegget.

Det første delprosjektet omfatter bygging av et landbasert kompresjonsanlegg på Hammerfest LNG-anlegget som skal gi trykkstøtte etter hvert som trykket i brønnene på Snøhvit-feltet synker.

Det andre delprosjektet er knyttet til å undersøke muligheten for elektrifisering av Hammerfest LNG-anlegget.

Melkøya slipper ut over en million tonn CO2 per år.Ved å erstatte dagens gassturbiner med kraft fra land, kan det være mulig å redusere CO2-utslippene ned mot null.

Statnett har tidligere uttalt at de ser det som realistisk med en forbruksøkning på 270 MW på Melkøya-anlegget, men i det mest omfattende alternativet som utredes, ville gitt et økt uttak på hele 410 MW.

Equinor og partnerne planlegger nå ifølge meldingen å ta en beslutning om konseptvalg for elektrifisering av anlegget «ved utgangen av 2020», som Energiteknikk tidligere har omtalt.

Den videre planen er ifølge meldingen å gjøre to investeringsbeslutninger for delprosjektene i andre halvdel av 2021.