Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge.
Foto: KS Bedrift Energi

– NVE har funnet et godt kompromiss.

  • Øyvind Lie

Oppdatert med kommentar fra Samfunnsbedriftene Energi.

Som Energiteknikk har skrevet, har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE sendt forslag til ny modell for nettleie til Olje- og energidepartementet.

Ifølge NVE-sjef Kjetil Lund er forslaget «mye mer moderat» enn det de sendte på høring.

Energi Norge er fornøyd.

– Det nye forslaget blir enklere å forstå for kundene og mer fleksibelt for nettselskapene. NVE åpner for høyere energiledd enn i det opprinnelige forslaget, noe som vil sikre at energieffektivisering fortsatt er lønnsomt. Vi mener NVE har lyttet til både bransjen og forbrukerorganisasjonene og funnet et godt kompromiss, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge, i en melding.

– Elektrifiseringen av Norge vil føre til at vi bruker mye mer strøm enn i dag. Da er det viktig at vi utnytter strømnettet smartere, for eksempel ved å lade elbil om natten, for å unngå unødvendige investeringer som gjør nettleien dyrere for kundene. Nå får vi en god modell for å løse dette, sier Lind.

Samfunnsbedriftene Energi er også fornøyde med RMEs løsning.

–  Det gir en tydelig endring for å sikre god nettstruktur til lavest mulig kostnad for strømkundene. Samtidig får nettselskapene rom for å tilpasse nettleien til lokale forhold, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi i en pressemelding.

– Ved å justere sitt opprinnelige forslag, har RME vist vilje til å imøtekomme høringsinnspill. Samtidig pekes det ut en tydelig retning for effektiv bruk av vårt felles strømnett. Djevelen er som kjent i detaljene, og det er noen punkter vi kunne ønske oss annerledes. Men det viktigste nå er framdrift og retning på dette arbeidet, sier hun.

Organisasjonen er spesielt fornøyd med at det legges opp til en forenkling når forslag om obligatorisk effektledd fjernes og tariffmodellen begrenses til energiledd og fastledd. Dette vil lette nettselskapenes formidling av ny modell, så vel som kundenes mulighet til å forstå oppbygningen, ifølge organisasjonen. Når det åpnes for at energileddet blir større enn marginalt tap, gir det muligheter for tilpasninger og smidige løsninger.

Samtidig er Samfunnsbedriftene litt usikre på hvor lurt det er å stille krav fra midten av året, særlig med tanke på kontroll og etterregning for å beregne hvor godt man treffer på tariffen.

Så her kunne man kanskje like gjerne ventet til 01. januar 2022, sier Bjelland.