mast
Illustrasjonsfoto.
Foto: Øyvind Lie

Vil unngå unødvendige nettinvesteringer.

  • Øyvind Lie

Som Energiteknikk skrev i mars, foreslo Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE å tillate tilknytningsavtaler med vilkår om utkobling av forbruk som alternativ til ofte kostbare nettinvesteringer.

Nå har Olje- og energidepartementet sendt en forslag om nettopp dette på høring.

Departementet åpner i forslaget for at nettselskap og en uttakskunde kan inngå avtale om nettilknytning med vilkår om at kunden kan kobles ut eller gis redusert forsyning i gitte situasjoner.

Forslaget innebærer at det kan inngås bilaterale avtaler mellom nettselskapet og uttakskunden dersom begge parter ønsker det.

Egen reserveløsning

Bakgrunnen for forslaget er at nye typer uttakskunder som for eksempel ferger, datasenter og petroleumsinstallasjoner ønsker tilknytning til strømnettet. Disse har i mange tilfeller egen reserveløsning. De ønsker ofte rask avklaring om tilknytning, og etterspør muligheten for å tilknytte seg med vilkår om utkobling eller reduksjon i forbruket i gitte situasjoner, fremfor å betale anleggsbidrag for nettinvesteringer.

I mange tilfeller vil nettselskapet kunne gi raskere tilknytning forutsatt at sluttbrukeren kan kobles ut eller redusere sitt forbruk når det ut fra driftsmessige forhold er nødvendig.

Forslaget skal legge rette for at nye tilknytninger av forbruk eller forbruksøkninger kan gjennomføres uten at det er nødvendig å investere i nettanlegg for at tilknytningen skal være driftsmessig forsvarlig. Gevinsten for nettselskapet og sluttbrukeren er at man unngår kostnaden ved å investere i nett, skriver OED.

Gjelder allerede for produksjon

Etter dagens regelverk må nettet dimensjoneres for å håndtere uttaket til kunden i alle tilfeller. Det gjelder også dersom behovet for nettinvesteringen kun oppstår i et begrenset antall timer eller i spesifikke situasjoner.

Det er i dag kun mulig å inngå avtaler om tilknytning på vilkår i en begrenset periode frem til nødvendige nettinvesteringer er gjennomført og tilknytningen er driftsmessig forsvarlig.

Fra 1. november i fjor ble det åpnet for at nettselskap og produsent som alternativ til å investere i nett dimensjonert for full produksjon til enhver tid, kan inngå tilknytningsavtale med vilkår om produksjonsbegrensning. Forutsetningen for å inngå slike avtaler er at begge parter er enige.

Men i dag er det altså ikke anledning til å inngå tilsvarende avtaler ved tilknytning av uttakskunder.