fennefoss spadetak
Konsernsjef i Agder Energi Steffen Syvertsen t.v. med ordfører Svein Arne Haugen i Evje og Hornnes, starter byggingen av Fennefoss kraftverk.
Foto: Agder Energi

Skal stå ferdig i 2023.

  • Øyvind Lie

Første spadetak er tatt for Fennefoss kraftverk ved Evje i Agder, av konsernsjef i Agder Energi Steffen Syvertsen og ordfører Svein Arne Haugen i Evje og Hornnes.

− Jeg veldig glad for vi har både styre og eiere som vil investere i ny vannkraft, og det blir spennende å følge arbeidet fremover, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi, i en pressemelding.

Fennefoss kraftverk vil få en installert effekt på totalt 9,9 MVA, og den årlige produksjonen ved den nye kraftstasjonen er på ca. 59 GWh, slik Energiteknikk tidligere har omtalt.  Kraftverket skal stå ferdig i 2023.

Gledens dag

Det er den lokale entreprenøren TT Anlegg som skal stå for bygge- og anleggsarbeidet ved Fennefoss kraftverk.

Ordfører Svein Arne Haugen er glad for at byggingen av Fennefoss kraftverk nå er i gang.

− Dette er en gledens dag, og nå ser vi frem til at arbeidet starter opp og den nye kraftstasjonen skal komme på plass. Ikke minst gleder vi oss til at området rundt kraftstasjonen skal bli mye finere enn det er i dag, sier Haugen.

Lars Gunnar Jansen i Agder Energi Vannkraft er prosjektleder for byggingen av Fennefoss kraftverk.

− Arbeidet til TT Anlegg ut over høsten vil bli preget av etablering av riggområder og anleggsveier, og forberedende grunnarbeider i det gamle slaggdeponiet. Det blir også opprigging av brakkerigg, og avgraving av masser i forbindelse med byggegrop og kanaler, sier han.

Gammel industri

Kraftstasjonen skal utnytte fallet på 7,8 meter i Fennefossen. Området rundt den fremtidig kraftstasjon som er preget av tidligere tiders gruvedrift, vil bli reetablert som et attraktivt grøntområde.

Fennefoss har en lang industrihistorie, hvor hovedaktøren har vært Evje Nikkelverk. Dette ble lagt ned i 1946. Gamle Fennefoss kraftverk, som produserte strøm til nikkelverket, ble lagt ned i 1962. I dag er det store slagghauger på området som vitner om tidligere tiders aktivitet.