klemetsrud
Fortum Oslo Varmes avfallsanlegg på Klemetsrud sørøst i Oslo.
Foto: Foto: Morten Brakestad

Regjeringen støtter kun ett CCS-prosjekt i første omgang.

  • Øyvind Lie

Oppdatert med uttalelse fra Fortum Oslo Varme.

Regjeringen kunngjorde mandag at den foreslår å først realisere fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik.

Det åpnes også for at Fortum Oslo Varme skal få støtte for å fange CO2 fra sitt avfallshåndteringsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Men da må de først skaffe over halvparten av summen selv. Fortum må hente 3,8 milliarder kroner fra EUs innovasjonsfond eller andre steder for at regjeringen skal stille opp med støtte på 3 milliarder kroner, hvorav 2 milliarder til investering og 1 milliard til drift. Det kunngjorde regjeringen på en pressekonferanse mandag.

Fortum Oslo Varme må avklare hvorvidt de ønsker å realisere prosjektet innen tre måneder etter avgjørelse om tildeling i andre utlysningsrunde av EUs Innovasjonsfond, men ikke senere enn 31. desember 2024.

Vil ha med EU

Fortum Oslo Varme planlegger å bygge og drive et CO2-fangstanlegg som kan fange om lag 400.000 tonn CO₂ per år fra eksisterende utslipp fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud.

– Vi må mobilisere andre til å delta. Det er et suksesskriterium for vår satsing på dette at flere land kommer med, og at det ikke bare er den norske statskassen som skal ha dette prosjektet. Dette må EU og andre være med på, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

– Hvor stor usikkerhet sendes Fortum ut i nå, er EU til å stole på?

– Jeg tror Fortum har gode forutsetninger for å kunne lykkes i en søkeprosess inn mot Innovasjonsfondet. CCS er et prioritert område for Innovasjonsfondet. Stadig flere land har nå CCS i sine klimaplaner. De ser at de er nødt til å ta det i bruk for å håndtere utslipp særlig knyttet til industriprosesser, sa energiminister Tina Bru på pressekonferansen.

Er i prosess med EU

Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme, uttaler i en pressemelding at regjeringens beslutning er «fantastiske nyheter for Norge».

– Vi hadde selvsagt håpet på full finansiering, men på tross av dette er vi glade for at regjeringen er villige til å bidra til delfinansiering av vårt fangstprosjekt med et konkret og betydelig beløp, 3 milliarder kroner.
Det viser at regjeringen mener at Fortum Oslo Varmes prosjekt er viktig, både for klima og for realiseringen av karbonfangst i en bransje med store utslippspunkt, sier Bjerkås.

Hun sier selskapet skal jobbe hardt fremover for å sørge for raskest mulig realisering.

– Vi er allerede i prosess mot en søknad til EUs innovasjonsfond og det er viktig at EU opplever at vårt prosjekt får støtte i Norge, sier Bjerkås.

25 milliarder kroner

Totale kostnader for prosjektet er anslått til 25,1 milliarder kroner. Regjeringens anbefaling vil ha en samlet styringsramme for staten på 16,8 milliarder kroner, slik at staten altså vil dekke om lag to tredeler av kostnadene i prosjektet.

Bakgrunnen for vedtaket er evalueringer av prosjektene som har vist at man ikke får så mye mer læring av to enn av ett fangstanlegg.

Fangst- og lagringsprosjektet, som nå har fått navnet «Langskip» omfatter også støtte til transport- og lagringsprosjektet Northern Lights, et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. Northern Lights skal frakte flytende CO2 med skip fra fangstanleggene til en mottaksterminal i Øygarden i Vestland fylke. Derfra vil CO2en bli pumpet gjennom rør til et lager under havbunnen.