Gudbrandsdal Energi

Reduserer eierandelen fra 8,48 til 6,7 prosent.

  • Øyvind Lie

I en børsmelding torsdag kunngjør Fjordkraft at Gudbrandsdal Energi Holding, i tråd med en melding fra onsdag, har solgt 2.013.423 av sine aksjer i Fjordkraft.

Prisen per aksje var 89 kroner, slik at den samlede summen for aksjene som ble solgt ble 179 millioner kroner.

Gudbrandsdal Energi Holding sitter etter dette igjen med 7.682.161 aksjer i Fjordkraft.

DNB Markets tilrettela for nedsalget.

Tidligere i år kjøpte Fjordkraft sluttbrukerselskapet Innlandskraft, eid av Gudbrandsdal Energi Holding og Eidsiva Energi. Deler av dette oppgjøret ble utbetalt i aksjer i Fjordkraft.