Montering av turbiner på Hornsea 1. Foto: Ørsted

Legges til Arbeids- og sosialdepartementet, til tross for advarsler fra oljenæringen.

  • Øyvind Lie

14. august bestemte Kongen i statsråd at forvaltningsansvaret og forskriftskompetansen for havenergilovas paragraf 5-1, om sikkerhet, overføres til fra Olje- og energidepartementet (OED) til Arbeids- og sosialdepartementet. Bakgrunnen er at OED i sitt høringsnotat til havenergiloven ga uttrykk for at havvind-utbygging har store likheter med olje- og gassnæringen, og at...
Artikkelen er 478 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..