Montering av turbiner på Hornsea 1.
Foto: Ørsted

Legges til Arbeids- og sosialdepartementet, til tross for advarsler fra oljenæringen.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

14. august bestemte Kongen i statsråd at forvaltningsansvaret og forskriftskompetansen for havenergilovas paragraf 5-1, om sikkerhet, overføres til fra Olje- og energidepartementet (OED) til Arbeids- og sosialdepartementet. Bakgrunnen er at OED i sitt høringsnotat til havenergiloven ga uttrykk for at havvind-utbygging har store likheter med olje- og gassnæringen, og at...
Artikkelen er 478 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.