Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om utbygging av Nonstadgilet kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 9,7 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medført negative konsekvenser for landskap og at fordelene ved prosjektet ikke kan forsvare de samlede ulempene.

Departementet har videre opprettholdt NVEs avslag på søknaden om utbygging av Fjellfossen kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 16,5 GWh. Departementet mener at en utbygging ville medført for store negative konsekvenser for landskap og friluftsliv.