Småkraft
Bildet viser turbin og spiraltromme innstøpt i betong på Nessane kraftverk i Sogn. Foto: Tinfos

60 småkraftverk er under bygging, det største antallet siden NVE startet registreringen.

  • Øyvind Lie

De 60 småkraftverkene som var under bygging ved utgangen av 2. kvartal i år, skal få en samlet effekt på 301 MW og en beregnet årsproduksjon på 893 GWh, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Med småkraft menes vannkraft under 10 MW. Av de 893 gigawattimene forventer NVE...
Artikkelen er 472 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..