Småkraft
Bildet viser turbin og spiraltromme innstøpt i betong på Nessane kraftverk i Sogn.
Foto: Tinfos

60 småkraftverk er under bygging, det største antallet siden NVE startet registreringen.

  • Øyvind Lie

De 60 småkraftverkene som var under bygging ved utgangen av 2. kvartal i år, skal få en samlet effekt på 301 MW og en beregnet årsproduksjon på 893 GWh, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Med småkraft menes vannkraft under 10 MW. Av de 893 gigawattimene forventer NVE...
Artikkelen er 472 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.