troms kraft
Foto: Tore Halvorsen

Troms Kraft tjener 119 millioner kroner på salget, Nordkraft slipper «uheldig» vetorett.

  • Øyvind Lie

Oppdatert med uttalelser fra Nordkraft.

Troms Kraft har akseptert et bud fra Nordkraft AS på 220 millioner kroner for selskapets aksjepost i Nordkraft AS, skriver Troms Kraft i en pressemelding.

Det er Nordkraft selv som kjøper Troms Kraft sin eierandel på 5,33 prosent. Dette betyr at Troms Kraft er helt ute av eierskapet i Nordkraft, etter å ha kjøpt seg inn i selskapet i 2010. Eierposten er i dag bokført hos Troms Kraft med en verdi på 101 millioner kroner. Det betyr at Troms Kraft får en gevinst på 119 millioner i forbindelse med salget.

– Nordkraft og Hålogaland Kraft er i dag i en prosess for å slå sammen selskapene. De ønsker å rydde så mye som mulig i eierskapsstrukturen, og tilbød oss et utkjøp til det vi vurderer som en god pris. For Troms Kraft er det viktigere å frigjøre midler til satsinger på nye grønne prosjekter, enn å sitte med mindre aksjeposter i andre selskap. Jeg vil takke Nordkraft for følget og samarbeidet, og ønsker våre kolleger i Narvik og Harstad lykke til med sammenslåingen, sier konsernsjef i Troms Kraft Semming Semmingsen i meldingen.

«Uheldig vetorett»

Begrunnelsen for kjøpet er ifølge en pressemelding fra Nordkraft at «aksjeposten gir eieren av den utvidet vetorett i aksjonæravtalen, noe som prinsipielt sett er uheldig»,

Troms Kraft skal ha vært en profesjonell eier og positiv bidragsyter i styringen av Nordkraft. Men rettighetene som følger eierposten har likevel «ved flere anledninger vært et tema mellom eierne».

– Utvidede vetoretter for en relativt liten eierpost er ikke optimalt. Det er derfor bra for Nordkraft som selskap, og øvrige eiere, at disse aksjene nå er på selskapets hånd, sier administrerende direktør i Nordkraft, Eirik Frantzen.

Kan videreselge

Forhadlingene som nå pågår om fusjon mellom Nordkraft og Hålogaland Kraft inneholder blant annet nye aksjonæravtaler og vedtekter. Utkastene gir de kommunale eierne stor innflytelse, særlig når det gjelder hovedkontor og fremtidige vedtektsendringer.

«Det har derimot ikke vært ønskelig å videreføre vetorettene til Troms Kraft. Å rydde i eierskapsstrukturen har derfor vært et tilleggsargument for å få kjøpt Troms Krafts aksjepost», skriver Nordkraft.

Nordkraft påpeker at det er stor interesse for å eie i kritisk infrastruktur og kraftbransjen.

«Det betyr at selskapet eventuelt kan videreselge aksjene på et senere tidspunkt. Risikoen knyttet til kjøpet vurderes derfor som lav.  Det gir også mulighet til å påvirke hvilken fremtidig medeier som eventuelt kommer inn og ikke minst at man tiltrer uten vetoretter», heter det i meldingen.

– Vi takker Troms Kraft for et godt samarbeid som eier i Nordkraft, og ser fram til framtidig samarbeid på andre arenaer, uttaler Frantzen.