løkjelsvatn
Løkjelsvatn Kraftverk i Litledalen i Etne er ett av kraftverkene SKL investerte i i år. Arkivfoto: SKL
Foto: SKL

Minus 15,4 millioner kroner etter skatt.

  • Øyvind Lie

Sunnhordland Kraftlags (SKL) resultat etter skatt for 1. halvår ble negativt, med et minus på 15,4 millioner kroner. Samme periode i fjor hadde selskapet et positivt resultat med 114,6 millioner kroner, skriver selskapet i sin halvårsrapport.

Driftsresultatet for 1. kvartal i år ble positivt, med 3,6 millioner kroner, mot 252,7 millioner kroner i samme periode i 2019.

Kraftproduksjonen endte i første halvår på 985 GWh i SKLs anlegg, mot 881 GWh i tilsvarende periode i 2019.

Selskapets del av produksjon i hel- eller deleide småkraftselskap utgjorde 65 GWh i første halvår 2020 mot 33,1 i 2019.  Sammenlignet med 2019 er tre småkraftverk kommet til i produksjonen.

Gjennomsnittlig områdepris i NO2 i første halvår 2020 ble 10,2 øre/kWh. Hovedvolumet av kraft ble solgt til spotpris.

Det er gjort ny- og reinvesteringer for 125,8 millioner kroner i konsernet. Hovedvekten av investeringene er brukt til bygging av nye Løkjelsvatn Kraftverk i Litledalen i Etne. Arbeidene i fjellet startet ved nyttår 2019 og tunnel-arbeid på adkomst- og utløpstunnel pågår. Arbeidene ligger bak plan blant annet på grunn av utfordringer med vannhåndtering i tunnel samt justering av stasjonsplassering, skriver selskapet.  Det er brukt 90,3 millioner kroner på prosjektet hittil i 2020.

Det er i konsernet fire småkraftverk under utbygging, og det er brukt 25,5 millioner kroner i inneværende år. På Risvollselva Kraftverk i Sauda starta byggingen våren 2019, og det er ventet idriftsetting høsten 2020 med en årlig produksjon på 20 GWh.

På Jarlshaug Kraftverk i Samnanger startet byggingen våren 2020 med ventet idriftsetting i 2021. Årlig produksjon er ventet å bli 7 GWh. De fysiske arbeidene på Håfoss Kraftverk ved Rullestad og Einungstølsåna Kraftverk i Valldalen starter tidlig høsten 2020. Årlig produksjon er ventet å bli henholdsvis 33 GWh og 9 GWh.