Solpark i Egypt. Foto: Scatec Solar

Venter 24-dobling av sol og 7-dobling av vind.

  • Øyvind Lie

Statkrafts globale Lavutslippsscenario, som lanseres onsdag, skal være et optimistisk, men realistisk scenario for en global energiomstilling fra i dag til 2050. Scenarioet forutsetter ifølge Statkraft at politikk, marked og teknologi trekker i samme retning. Statkraft har i sitt arbeid lagt til grunn at den globale økonomien vil være svekket...
Artikkelen er 364 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..