kraftlinjer gol
Kraftlinjer ved Gol i Hallingdal. Foto: Øyvind Lie

RME godkjenner søknaden, til tross for motstand fra bransjeorganisasjoner.

  • Øyvind Lie

Statnetts styre har vedtatt å redusere sentralnettariffen for 2021 med 24 prosent sammenlignet med i år. Reduksjonen ble varslet i sommer, med bakgrunn i den vanskelige økonomiske situasjonen mange har som følge av korona-pandemien.   – Den nasjonale dugnaden fortsetter, og det er nødvendig å ta hensyn til den vanskelige situasjonen mange av strømkundene er i....
Artikkelen er 547 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..