peis
Illustrasjonsfoto: Sintef Energi
Foto: SINTEF Energi

Mange skrudde ned varmen og fyrte opp med ved i Statnetts Iflex-prosjekt.

  • Øyvind Lie

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, gjennomfører Statnett forskningsprosjektet Ifleks for å få kunnskap om hvordan forbrukere reagerer på varierende strømpriser.

Sist vinter gjennomførte prosjektet et priseksperiment med 800 husholdninger i Oslo, Bergen, Stavanger og Bærum der deltagernes faktiske respons på ulike prissignaler ble målt.

Blant de som deltok aktivt i eksperimentet gjorde nesten 70 prosent tiltak for å redusere strømforbruket sitt, skriver Statnett i en melding.

Fyrte med ved

De mest populære tiltakene var å skru av oppvarming i rom som ikke ble brukt, senke innetemperaturen og bruke vedfyring fremfor elektrisk oppvarming.

Rundt 900 personer svarte i tillegg på en spørreundersøkelse utført av Ipsos knyttet til strømforbruk.

– Funnene gir oss en indikasjon om at husholdninger er villige til å både endre og redusere strømforbruket sitt hvis det er enkelt å motta prissignaler, det tilbys automatiserte løsninger og de kan spare litt penger, sier prosjektleder Turid Siebenbrunner i Statnett i meldingen.

Nye forsøk

For å få enda bedre datagrunnlag skal Statnett sammen med samarbeidspartnerne Ishavskraft, Gudbrandsdal Energi og Bodø Energi utføre nye priseksperimenter med et mål om å teste flere tusen husholdninger i storbyer som Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Bodø og Tromsø.

I tillegg vil både Ishavskraft, Energisalg Norge og Entelios teste noen representative næringsbygg og kommunale bygg. Eksperimentene vil foregå fra november til februar 2021.