Eidsiva
Foto: Øyvind Zambrano Lie
Foto: Øyvind Lie

Et godt resultat for Eidsiva Energi gir ekstraordinært utbytte på 150 millioner kroner.

  • Øyvind Lie

Eidsiva har hatt en god resultatutvikling så langt i 2020, og konsernets likviditet er styrket. Derfor har styret konkludert med at konsernet har kapasitet til å dele ut et ekstraordinært utbytte på 150 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

Driftsresultatet etter årets tre første kvartaler ble 994 millioner kroner. Etter netto finanskostnader på 252 millioner er resultatet før skatt 743 millioner kroner.

Etter en skattekostnad på 169 millioner kroner og gevinsten ved salg av andel i Innlandskraft, blir resultat etter skatt 991 millioner kroner. Bredbåndsvirksomheten leverer sitt beste resultat etter tredje kvartal noen gang, opplyser selskapet.

Salget av Innlandskraft og aksjene i Moelven har tilført konsernet over 1,2 milliarder kroner i likviditet.

Eidsiva eies av Oslo kommune via Hafslund E-CO, Åmot kommune og Innlandet Energi Holding, som ivaretar eierskapet til 26 kommuner og fylkeskommunen.