Vindturbin
Illustrasjonsfoto. Foto: Øyvind Lie

OED er ferdig med å gå gjennom konsesjonene til Vardafjell, Okla og Gismarvik.

  • Øyvind Lie

Stortinget ba i juni regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav, og stanse eventuelle lovstridige vedtak. Som Energiteknikk skrev tirsdag, er det ikke funnet feil ved Gismarvik vindkraftverk som kunne lede til ugyldighet. Fant ikke feil Nå kunngjør Olje- og energidepartementet (OED) at de...
Artikkelen er 235 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..