lockert
Distriktsenergi-sjef Knut Lockert.
Foto: Distriktsenergi

«Kan gi strukturendringer med realisering av stordriftsfordeler», skriver OED. «Bemerkelsesverdig», mener Distriktsenergi.

  • Øyvind Lie

Regjeringen fremmet fredag en proposisjon til Stortinget med forslag om å endre energiloven slik at nettselskaper med 10.000 eller færre nettkunder skal få unntak fra kravet om funksjonelt skille. Energiloven har i dag krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettforetak som har mer enn 100 000 kunder. Den 1....
Artikkelen er 439 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.