Tina Bru
Energiminister Tina Bru (H). Arkivfoto: Øyvind Zambrano Lie
Foto: Øyvind Lie

OED avviser kravene fra vindkraftmotstanderne.

  • Øyvind Lie

Med bakgrunn i Stortingets anmodningsvedtak, begjæringen om omgjøring fra Nei til vindkraftverk på Haramsøy, og kravet om stans i byggingen fra Møre og Romsdal fylkeskommune, har Olje- og energidepartementet (OED) foretatt det de kaller en grundig gjennomgang og undersøkelse av de vedtakene som er fattet om Haram vindkraftverk.

Det foreligger ifølge OED «ikke feil eller mangler som kunne være av en slik art at det ville være rettslig adgang etter forvaltningsloven og alminnelige ulovfestede forvaltningsregler til å omgjøre vedtakene som konsesjonsmyndighetene har fattet om vindkraftverket».

— Gjennomgangen viser at vedtakene i saken om Haram vindkraftverk ikke har feil eller mangler som kunne medføre ugyldighet. Det er derfor ikke grunnlag for å stanse byggingen av vindkraftverket. Jeg håper denne gjennomgangen kan bidra til at det blir aksept for at konsesjonen er gitt på lovlig grunnlag, sier olje- og energiminister Tina Bru, i en melding på departementets nettside.

OED skriver at de har særlig vurdert om saksbehandlingen av de enkelte vedtak har vært tilstrekkelig, og om reduksjonen av installert effekt har vært behandlet korrekt konsesjonsrettslig.

Tidligere har OED varslet at de heller ikke ved prosjektene Vardafjell, Okla og Gismarvik fant feil i saksbehandlingen.