Kryssende linjer
Illustrasjonsfoto. Foto: Øyvind Lie

Blir trukket fra nettselskapenes inntektsramme neste år.

  • Øyvind Lie

NVE har beregnet differansen mellom de estimerte kostnadene i inntektsrammene for 2019 og selskapenes faktiske kostnader samme år. Beregningen viser at samlet inntektsramme for 2019 var for høy. Differansen er anslått til rundt 450 millioner og blir trukket fra inntektsrammen for 2021, skriver NVE på sin nettside. NVE har der...
Artikkelen er 105 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..