Roskrepp
Sommeren 2018 ble tunnelsystemet på Roskrepp tømt for vann og scannet med laser. 3D-tegningene ble brukt til å lage en fysisk forsøksmodell.
Foto: NTNU

Det er mulig å oppgradere mange av dagens vannkraftverk til å bli lønnsomme pumpekraftverk uten å måtte gjøre store og kostbare ombygginger av eksisterende tunnelsystem.

  • Stein Arne Bakken

Det er konklusjonen til FoU-prosjektet som phd-kandidat Livia Pitorac er i ferd med å avslutte på Institutt for bygg og miljøteknikk/Vassdragslaboratoriet ved NTNU. Som ledd i forskningsprosjektet, som gjennomføres i regi av FME-senteret HydroCen, er det gjort omfattende forsøk i Vassdragslaboratoriet i en fysisk modell av vannveiene til Roskrepp kraftverk...
Artikkelen er 642 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.