Nessane
Spiraltromme og turbin står klar til å bli montert i kraftverket som var under oppføring tidligere i sommer.
Foto: Tinfos

Med dyr nett-tilknytning måtte Tinfos redusere effektuttaket fra Nessane for å få prosjektet lønnsomt.

  • Atle Abelsen

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

I løpet av høsten vil Tinfos AS sluttføre utbyggingen av Nessane kraftverk i Sogn. Prosjektet krever at Sognekraft og BKK bygger en ny, 20 km lang 22 kV ledning fra en ny trafostasjon i Høyanger gjennom Høyangertunnelen til Nessane. Utbyggeren må betale et betydelig anleggsbidrag på både den nye ledningen...
Artikkelen er 693 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.