Sørnettet
Sørnettet i Troms og Nordland har spolejording som ifølge DSB drives i strid med forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef).
Foto: Tore Halvorsen

Statnett vil ha slutt på spolejording i Sørnettet, men regionalnett-eierne sier nei. DSB konkluderer ikke, og NVE vil utrede saken på nytt. 

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Det om lag 800 kilometer lange Sørnettet (132 kV), som forsyner Sør-Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, drives i dag med spolejordet nøytralpunkt. Nettet hadde mellom 2003 og 2015 mange alvorlige feil, med mye overspenning, og i 2017 fattet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vedtak om at driften av Sørnettet er forskriftsstridig,...
Artikkelen er 1783 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.