Vamma
Vamma-kraftverket ved Askim i Østfold. Illustrasjonsfoto. Foto: Øyvind Lie

Av dette er 7,6 TWh opprusting og utvidelser.

  • Øyvind Lie

I den politiske debatten slenges det til stadighet rundt tall om hva som er potensialet for opprusting og utvidelse av vannkraft, ofte uten at avsenderne forstår hva de snakker om. I et faktaark legger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fram sin vurdering av potensialet. Direktoratet tar utgangspunkt i at Norges...
Artikkelen er 354 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..