Kvamselva kraftverk
Kvamselva kraftverk i Sunnfjord kommune.
Foto: Peltonman/Wikimedia Commons

Tar over kraftverk på 8,8 GWh i Sunnfjord.

  • Øyvind Lie

Kvamselva kraftverk i Bygstad i Sunnfjord kommune i Vestland fylke har en årsproduksjon på 8,8 GWh og en installert effekt på 2,6 MW. Kraftverket ble satt i drift i 2016 og har en fallhøyde på 244 meter.

Småkraft AS har nå overtatt alle aksjene, mens 13 grunneiere fortsatt eier naturressursen som de leier ut.

«Vi i Småkraft er glade for å få til en god og verdiskapende transaksjon for begge parter», sier administrerende direktør Terje Vedeler i Småkraft AS i en pressemelding.