Bahia vindkraft
Statkrafts eksisterende vindpark i Bahia i Brasil.

Bygger vindkraftverk for 4,2 milliarder kroner i Brasil.

Statkraft er klare til å starte byggingen av vindprosjektet Ventos de Santa Eugenia i nordøstlige Brasil, etter at kontrakten om turbinleveranser nylig er inngått med den tyske vindturbinprodusenten Nordex.

Prosjektet er Statkrafts største i sitt slag i Sør-Amerika og vil doble selskapets produksjonskapasitet for fornybar energi i Brasil, skriver selskapet i en pressemelding.

7 MW

Det 519 MW store vindprosjektet består av 91 vindturbiner fordelt på ti vindparker i delstaten Bahia, der Statkraft allerede har tre vindparker fra før.

Prosjektet vil benytte vindturbinen Nordex 163/5,7MW, som er de største vindturbinene Statkraft har tatt i bruk på land. Turbinene får altså en effekt på 5,7 MW hver og en rotordiameter på 163. Dermed vil hver turbin utnytte vinden fra et areal på størrelse med nesten tre fotballbaner.

De ekstremt gode vindforholdene i området gjør at prosjektet vil produsere nærmere 2,3 TWh fornybar energi per år.

Det samlede investeringsbeløpet er cirka 4,2 milliarder kroner, og prosjektet skal stå ferdig i juni 2023.

I drift i 2022

Byggestart er planlagt i januar 2021, og de første vindturbinene er ventet å levere kraft fra september 2022.

– Gitt at Brasil er et av de landene i verden med sterkest konkurranse innen fornybar energi, er jeg veldig glad for at Statkraft har lykkes med å utvikle et konkurransedyktig og lønnsomt prosjekt som dette, sier Fernando de Lapuerta, landsjef for Statkraft i Brasil.

En betydelig andel av den fornybare kraften som skal produseres er allerede solgt på langsiktige kontrakter, dels via offentlige auksjoner og dels på kommersielle kraftsalgskontrakter i det åpne brasilianske kraftmarkedet.

Store planer

I 2019 kjøpte Statkraft Brasil et vindprosjekt på 660 MW fra en lokal utvikler. Takket være den teknologiske utviklingen, innlemmelsen av nye arealer og det lokale Statkraft-teamets redesign av prosjektet, er det opprinnelige prosjektet utvidet med cirka 450 MW til hele 1,1 GW. Dagens kunngjøring om bygging av 519 MW vindkraft er første del av dette utviklingsprosjektet.

– Byggingen av Ventos de Santa Eugenia er et betydelig steg på veien mot målet om å ha utviklet 6 GW vindkraft innen utgangen av 2025 og ambisjonen om å bli et ledende fornybarselskap i verden, sier konserndirektør for Internasjonal kraft i Statkraft, Jürgen Tzschoppe, i meldingen.

Prosjektene omfatter ifølge Statkraft begrenset kjøp av land, og ingen flytting av mennesker eller negative effekter på biologisk mangfold. Statkraft vil gjennomføre aktiviteter knyttet til utdanning og forbedring av infrastruktur i lokalsamfunnene nærmest prosjektområdet.