Mast

Statnett ønsker alle over på elektronisk bestilling fra neste år.

Dagens markeder for reserver i strømforsyningen må digitaliseres, og alle må være forberedt på et taktskifte i utviklingen, skriver Statnett i en melding på sin nettside.

Bakgrunnen er at andelen kraftproduksjon som ikke kan reguleres, øker, samtidig som elektrifiseringen skyter fart.  Da øker behovet for tilgang til reserver.

– Derfor ønsker vi flere mindre tilbydere velkomne, både med produksjon og forbruk, sier leder for Landssentralen i Statnett, Maria Brekke Langum, i meldingen.

Elektronisk bestilling

I tillegg skal det innføres kvartersmarkeder i stedet for timesmarkeder som vi har nå som del av den nye nordiske balanseringsmodellen.

– Til sammen gjør dette at våre og aktørenes operatører må behandle veldig mye mer data, og vi trenger digitale løsninger, sier Langum.

Fra neste år ønsker Statnett at alle aktørene i regulerkraftmarkedet går over til elektronisk bestilling, noe mange aktører allerede har begynt med.

– Aktører i regulerkraftmarkedet må forberede seg på automatisering og digitalisering i et høyt tempo. Det blir kortere tid fra bestilling til aktivering av bud, og det vil komme hvert 15. minutt. Dette innebærer også at aktørene kan bli aktivert for kun 15 minutter av gangen, sier Langum.

Ny nordisk funksjon

For å kunne gjennomføre de omfattende endringene på en måte som samtidig sikrer strømforsyningen underveis, blir endringene innført litt etter litt og med perioder med parallelle løsninger.

Fra våren 2022 blir det en overgangsperiode med parallelldrift. Da vil Statnett ta i bruk en ny nordisk funksjon for å velge bud i det nordiske regulerkraftmarkedet automatisk, basert på prognoser for ubalanser.