Skarptesting1
Sivilingeniør Espen Sjåstad (t.v.) i Ringerikskraft Nett ledet gjennomføringen av skarptestingen, her sammen med daglig leder Nils Østnes i EB Elektro. Bak ser vi sekundærstasjonen for linjen som ble testet.
Foto: Stein Arne Bakken

Ringerikskraft Nett avslørte feil med skarptesting.

  • Stein Arne Bakken

Ringerikskraft Nett er et av flere nettselskaper som har gått bort fra den tradisjonelle måten å teste vern på, som krever kostbar utkobling av strømmen og som kan være skadelig. Energiteknikk fikk være med på å teste det som blir betegnet som fremtidens metode for å sjekke at vernene er...
Artikkelen er 1418 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.