Traktor
Illustrasjonsfoto.
Foto: Reinhold Möller/Wikimedia Commons

Det er mulig å elektrifisere størsteparten av traktorene i landbruket fra 2030, ifølge rapport.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Utviklingen i batteriteknologien gjør at det sannsynligvis vil være teknisk mulig å elektrifisere størsteparten av landbrukets maskinpark innen 2030, går det fram av en rapport som DNV-GL har laget for Norges Bondelag og Energi Norge. Energitettheten i batterier har så langt hindret en elektrifisering av maskinparken. Studien viser at dette...
Artikkelen er 187 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.