modalen
Bildet er fra magasinet i Steinslandsvatnet i Modalen. Arkivfoto: BKK
Foto: BKK

Driften av konsernet gikk med 96 millioner kroner i underskudd.

  • Øyvind Lie

Gevinst fra salg av Fjordkraft-aksjer preger kvartalsresultatet til BKK i tredje kvartal, skriver selskapet i en pressemelding. Aksjesalget bidro til et overskudd på 1041 millioner kroner. Driften i konsernet gikk derimot med 96 millioner kroner i underskudd, vesentlig på grunn av lave strømpriser.

1. juli reduserte BKK sin eierandel i det børsnoterte selskapet Fjordkraft fra 15,23 prosent til 7,59 prosent. Det ga en gevinst på 519 millioner kroner for aksjene som ble solgt. I tillegg medførte aksjesalget en oppskriving av verdien på gjenværende aksjepost i Fjordkraft som ikke lenger klassifiseres som tilknyttet selskap til BKK. Den totale regnskapsmessige gevinsten fra aksjesalget ble dermed 1037 millioner kroner.

Driftsunderskudd

Konsernresultatet på 1041 millioner kroner er 899 millioner kroner høyere enn resultatet i tredje kvartal i 2019.

I andre kvartal gikk energikonsernet BKK med 319 millioner kroner i driftsunderskudd. Også i tredje kvartal ga de lave kraftprisene et negativt driftsresultat for BKK, selv om underskuddet altså ble redusert til 96 millioner kroner.

BKK er landets femte største kraftprodusent, og de lave strømprisene får store utslag.

– Rekordlave strømpriser over et så langt tidsrom gir store negative konsekvenser i regnskapet vårt, og viser at kraftbransjen er utsatt for store svingninger på grunn av både vær, klima og markedssituasjonen på det nordiske kraftmarkedet, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK i meldingen.

Høy produksjon

Vannkraftproduksjon ved BKKs 38 vannkraftverk var i tredje kvartal 93 prosent høyere enn samme kvartal året før, til 2,5 TWh.

Områdeprisen i Bergen (NO5) var i gjennomsnitt 4,72 euro/MWh, mot 33,23 euro/MWh i samme periode i fjor. Det er en reduksjon i områdeprisen på hele 86 prosent. Inntektene fra energisalg er dermed redusert med 261 millioner kroner, sammenlignet med tredje kvartal i 2019.