Vindturbin
Illustrasjonsfoto.
Foto: Robert Sandell/Mostphotos

Entelios vil fra årsskiftet forvalte RWE Renewables sin’ produksjon av fornybar energi i den nordiske regionen.

  • Øyvind Lie

«Vi er stolte av at en så stor og profesjonell aktør som RWE Renewables har valgt Entelios som leverandør i det nordiske markedet.Dette vil bli en av de største forvaltningsavtalene vi har», sier administrerende direktør Atle Knudsen i Entelios i en pressemelding.

Den nordiske produksjonsporteføljen til RWE Renewables består av vindparker i Danmark og Sverige med en samlet årsproduksjon på rundt 1,3 TWh. Avtalen omfatter også håndtering av elsertifikater og opprinnelsesgarantier.

Avtalen strekker seg over to år med mulighet for årlige forlengelser.

Entelios kunngjorde nylig at de ekspanderer i Norden og er i ferd med å overta kundeporteføljen og de ansatte til det finske selskapet Scandem Oy.

Entelios er et heleid datterselskap av Agder Energi.