melkøya
Equinors LNG-anlegg på Melkøya ved Hammerfest. Bildet ble tatt før brannen.
Foto: Øyvind Lie

Elektroarbeidet i forkant av brannen på Melkøya får slakt av Petroleumstilsynet i knusende rapport.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

21. til 24. september i år gjennomførte Petroleumstijlsynet (Ptil) tilsyn ved Equinors LNG-anlegg på Melkøya ved Hammerfest. Kun dager senere, 28. september, brøt det ut brann i en av gassturbinene i anlegget, som nå ventes å være stengt i om lag et år. I Ptils rapport fra tilsynet, som altså...
Artikkelen er 630 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.