melkøya
Equinors LNG-anlegg på Melkøya ved Hammerfest. Bildet ble tatt før brannen. Foto: Øyvind Lie

Elektroarbeidet i forkant av brannen på Melkøya får slakt av Petroleumstilsynet i knusende rapport.

  • Øyvind Lie

21. til 24. september i år gjennomførte Petroleumstijlsynet (Ptil) tilsyn ved Equinors LNG-anlegg på Melkøya ved Hammerfest. Kun dager senere, 28. september, brøt det ut brann i en av gassturbinene i anlegget, som nå ventes å være stengt i om lag et år. I Ptils rapport fra tilsynet, som altså...
Artikkelen er 630 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..