ove flataker
Direktør for RME, Ove Flataker.
Foto: NVE

RME mener det bør koste 1500 kroner pluss moms.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Det er noen få strømkunder som av ulike årsaker ikke har automatisk strømmåler. Disse kundene må ha manuell avlesing av strømmåleren. Nettselskapene har ifølge Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE i noen tilfeller beregnet for høyt gebyr for manuell avlesing av strømmåler. RME foreslår nå fastpris, for å skape en...
Artikkelen er 201 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.