Sammenslåing
Nils Morten Huseby (IFE), Greta Bentzen (NIVA), Kari Nygaard (NILU) og Lars Andresen (NGI) vil utrede modeller for mulig instituttsamarbeid.
Foto: NIVA

Et felles forskningskonsern er en av modellene som skal utredes.

  • Øyvind Lie

Institutt for energiteknikk (IFE), Norges Geotekniske Institutt (NGI), Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA)  har det siste året hatt jevnlige møter for å finne ut om det er grunnlag for sterkere faglig samarbeid.

«Nå vil instituttene utrede ulike modeller for mulig samarbeid, som spenner fra en tverrfaglig samarbeidsgruppe til et felles forskningskonsern». skriver instituttene i en felles pressemelding.

Innen 1. juli 2021 vil de fire instituttene ta stilling til om de ønsker å fortsette eller avslutte drøftelsene.

– Samfunnet står overfor store utfordringer som krever tverrfaglige og nye løsninger. De fire instituttene har i mange år arbeidet med å bidra til løsninger på de store samfunnsutfordringene knyttet til klima, energi, miljø og utbygging av infrastruktur, sier administrerende direktør for IFE, Nils Morten Huseby i meldingen.