kraftlinje møre og romsdal
Illustrasjonsfoto: Øyvind Zambrano Lie
Foto: Øyvind Lie

Samlet inntektsramme for 2021 estimeres til 17,5 milliarder kroner for alle nettselskapene bortsett fra Statnett.

  • Øyvind Lie

Det skriver Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) i NVE i en melding på sin nettside.

Samlet kostnadsgrunnlag er 18 milliarder kroner.

Som Energiteknikk omtalte i oktober, har RME også beregnet differansen mellom de estimerte kostnadene i inntektsrammene for 2019 og selskapenes faktiske kostnader i 2019.

Beregningen viser at inntektsrammene for 2019 var for høye. Differansen blir trukket fra inntektsrammen for 2021, og er på 0,5 milliarder kroner, inkludert renter, på bransjenivå.