Det svenske selskapet Evolar vil gjøre solkraften mer effektiv.
Foto: Statkraft

Norske investeringer skal bidra til å øke effektiviteten til tradisjonelle silisiumsbaserte solcellepaneler med 25 prosent.

  • Stein Arne Bakken

Investeringsselskapet Magnora ASA, med fokus på fornybar energi, har inngått en avtale om en aksjeemisjon i det svenske selskapet Evolar AB, i første omgang med et eierskap på 28,44 prosent, med opsjoner om å øke eierandelen til 63,5 prosent, går det frem av en børsmelding selskapet har sendt ut.

Evolar utvikler ifølge meldingen en unik teknolog basert på mineralet perovskitt som tilfører 25 prosent mer kraft til konvensjonelle solcellepaneler.

En slik økning skal gi en stor innvirkning på solcellemarkedet i verden ettersom det forbedrer økonomien til solcellemodulene betydelig.

Økt effektivitet

Det siste tiåret har slike konvensjonelle solceller slitt med å komme over 20 prosent effektivitet, altså den andelen av solenergien som blir omgjort til elektrisitet.

– Ved å øke effektiviteten til solcellemodulene med 25 prosent vil kostnaden for den genererte elektrisiteten reduseres betydelig. Dette vil medføre ytterligere markedsvekst for solcellepaneler og fremskynde overgangen til ren energi og lavere CO2-utslipp, sier Dr. Olle Lundberg, teknologidirektør i Evolar, i meldingen.

Evolar holder til i Uppsala og springer ut av forskningsklyngen innen solcelletynnfilm ved Universitetet i byen. I den siste tiden har Evolar-teamet jobbet med å finne ut hvordan perovskitt kan anvendes for å øke energiytelsen til alle silisiumbaserte solcellemoduler.

Selskapet har utviklet det som skal være en unik fotovoltaisk (PV) effektforsterker ved å legge på et lag med perovskittbasert tynnfilm på innsiden av glasset på hvert panel, og dermed skape en såkalt tandemcelle.

Tidlig ute

Ifølge børsmeldingen finnes det ikke noe perovskittprodukt på markedet i dag. Evolar ønsker å utnytte fordelen med å være tidlig ute for raskest mulig å kommersialisere produktet.

– Evolar består av noen av verdens fremste eksperter innen tynnfilm solcelleteknologi, og har satt flere verdensrekorder når det gjelder ytelse, sier Erik Sneve, konsernsjef i Magnora.

Sneve fremholder at Evolar eier en unik og operativ, industriell produksjonslinje, som gjør at teamet raskt kan skalere og teste solceller og –paneler i industriskala. Dette gjør at markedstilgangen kan forkortes betydelig. Utstyret skal være velegnet til å videreutvikle perovskitt-teknologien raskest mulig.

Investeringsselskapet Magnora vedtok i fjor å gå inn i markedet for fornybar energi, og har siden utviklet en strategisk markedsposisjon innen utvikling av vindkraftprosjekter, også gjennom sitt eierskap i Vindr. Ifølge børsmeldingen fra selskapet vil utvikling av vindkraft fortsatt være et fokusområde, selv om det nå har besluttet også å satse på solcellemarkedet.

Det blir opplyst at Magnoras investeringer i Evolar vil bli finansiert gjennom selskapets kontaktbeholdning.