spole
Slike spoler vil Statnett ha ut av Sørnettet i Nord-Norge. Foto: Statnett
Foto: Statnett

Selv med ny spole i 2022 vil driften være forskriftsstridig og eksponere personell for økt skaderisiko, ifølge Statnett.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, har Sørnettet i Sør-Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen i flere år vært driftet i strid med forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef). Årsaken har vært manglende beskyttelse mot farlige overspenninger og risiko for overførte spenninger til telenett og andre elektriske anlegg. 23. oktober ga Direktoratet for...
Artikkelen er 579 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.