spole
Slike spoler vil Statnett ha ut av Sørnettet. Foto: Statnett

DSB oppforderer anleggseierne til å gjennomføre tiltak før driften kommer utenfor kravene i fef igjen.

  • Øyvind Lie

Som Energiteknikk nylig omtalte, drives det lange spolejordende Sørnettet (132 kV) i Sør-Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen i strid med forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef). Dette vedtok Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) allerede i juni 2017, og påla anleggseierne å legge fram en handlingsplan for å lukke avvikene. Det...
Artikkelen er 672 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..