Sørnettet
Sørnettet i Troms og Nordland har spolejording som ifølge DSB drives i strid med forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef).
Foto: Tore Halvorsen

Vil skaffe seg bedre grunnlag for å behandle eventuelle konsesjonssøknader.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har varslet pålegg om om utredning av fremtidig systemjording i 132 kV-nettet i Sør-Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, det såkalte Sørnettet. «Hensikten er å bidra til at det velges fremtidsrettet systemjording og at nettet planlegges og bygges, eventuelt bygges om, slik at nettet driftes forsvarlig»,...
Artikkelen er 516 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.