roan
Roan vindpark på Fosen i Trøndelag.
Foto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

«Lagmannsretten har basert erstatningsutmålingen på en uriktig forståelse av erstatningsreglene», hevder energiminister Tina Bru.

  • Øyvind Lie

SVs Lars Haltbrekken stilte nylig et skriftlig spørsmål til energiminister Tina Bru om hvorfor OED har bedt regjeringsadvokaten engasjere seg i rettsaken med reineierne på Fosen og deres kamp mot vindkraftutbyggingen. I juni gav Frostating Lagmannsrett disse reineierne medhold i at vindkraftutbyggingen har ødelagt deres viktigste vinterbeite. Fosen Vind ble...
Artikkelen er 266 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.