Roan vindpark på Fosen i Trøndelag. Foto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

«Lagmannsretten har basert erstatningsutmålingen på en uriktig forståelse av erstatningsreglene», hevder energiminister Tina Bru.

  • Øyvind Lie

SVs Lars Haltbrekken stilte nylig et skriftlig spørsmål til energiminister Tina Bru om hvorfor OED har bedt regjeringsadvokaten engasjere seg i rettsaken med reineierne på Fosen og deres kamp mot vindkraftutbyggingen. I juni gav Frostating Lagmannsrett disse reineierne medhold i at vindkraftutbyggingen har ødelagt deres viktigste vinterbeite. Fosen Vind ble...
Artikkelen er 266 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent.

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..