Ulven trafostasjon
Oslos ringkabler går fra Smestad via Sogn trafostasjon og til Ulven trafostasjon (bildet). Foto: Lars Ihler, NEK
Foto: Lars Ihler, NEK

Vil ikke overta Oslos ringkabler, peker på egen «manglende kunnskap».

  • Øyvind Lie

«Statnetts manglende kunnskap knyttet til anleggene vil gi økt risiko for feil, og konsekvensene for Osloringen vil være risiko for økte oljelekkasjer, påfølgende miljøskade, og økt utetid på kablene». Dette er Statnetts egen advarsel til NVE om hva som vil skje om selskapet tvinges til å overta 300 kV-ringkablene mellom...
Artikkelen er 975 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.