rolf barmen
Fjordkrafts administrerende direktør Rolf Barmen. Foto: Fjordkraft
Foto: Fjordkraft

Solgte 4 prosent mer strøm.

  • Øyvind Lie

Fjordkraft Holding ASA fikk et justert driftsresultat på 79 millioner kroner i 3. kvartal, mot 63 millioner kroner i samme periode i fjor, opplyser selskapet i en pressemelding.

Underliggende netto driftsinntekter i 3. kvartal steg med 10 prosent til 284 millioner kroner, opp fra 259 millioner kroner i samme kvartal i 2019.

Resultat før skatt i 3. kvartal 2020 ble 56 millioner kroner, opp fra 44 millioner i samme kvartal i fjor.

I juli inngikk Fjordkraft avtale om kjøp av Innlandskraft. Avtalen ble ferdigstilt i september og kundeantallet fra Innlandskraft er inkludert i tallene ved utgangen av kvartalet, mens volum og finansielle tall vil bli inkludert fra neste kvartal.

Kvartalet har hatt god kundevekst både organisk og som følge av oppkjøpet av Innlandskraft, ifølge selskapets administrerende direktør Rolf Barmen.

Totalt hadde konsernet 911.663 strømleveranser ved utgangen av tredje kvartal 2020. Dette er en økning på 260.175 strømleveranser sammenlignet med utgangen av tredje kvartal 2019.

I oktober inngikk Fjordkraft avtale om kjøp av sluttbrukerselskapet Switch Nordic Green AB, med virksomhet i Sverige og Finland. Transaksjonen ble ferdigstilt 10. november.

– Vårt solgte volum i kvartalet økte med 4 prosent sammenliknet med samme kvartal foregående år. Økningen skyldes både kundevekst og økt forbruk i privatsegmentet. Engrosprisene har vært volatile dette kvartalet med historisk lave priser i juli og med stigende trend til starten av september for så å falle igjen, sier Barmen.

Selskapet hadde også god vekst i antallet mobilkunder i 3. kvartal og økte kundeantallet med 4.691. Fjordkraft hadde ved utgangen av 3. kvartal vel 122.000 mobilkunder i privatmarkedet.