kabel
Illustrasjonsfoto. Statnett
Foto: Statnett

Mener kabel-loven gis tilbakevirkende kraft, og at OED uttaler seg om sak under behandling.

  • Øyvind Lie

Oppdatert med innspill fra El og IT Forbundet. Olje- og energidepartementet (OED) har som kjent foreslått å endre energiloven slik at kun systemansvarlig, det vil si Statnett, kan eie og kontrollere utenlandsforbindelser. Det har ikke Advokatforeningen noen innsigelser imot. Foreningen er imidlertid kritisk til at forslaget omtaler konsesjonstid. «Advokatforeningen registrerer...
Artikkelen er 410 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.