havvind
Foto: ABB
Foto: ABB

Eni går inn som deleier.

  • Øyvind Lie

Equinor har inngått en avtale med Eni om salg av en eierandel på 10 prosent i havvindprosjektene Dogger Bank A og B i Storbritannia for et vederlag på om lag 202,5 millioner britiske pund. Det tilsvarer om lag 2,4 milliarder kroner.

Eni har også inngått en avtale, på samme vilkår, om kjøp av 10 prosent i Dogger Bank A & B fra prosjektpartner SSE. Når transaksjonen er fullført, vil ny aksjonærfordeling i Dogger Bank A (1,2 GW) og Dogger Bank B (1,2 GW) være SSE (40 %), Equinor (40 %) og Eni (20 %).

Avtalen gjelder med virkning fra ferdigstillelse av prosjektfinansieringen, det vil si 25. november.

– Dette er vår tredje havvindtransaksjon på mindre enn to år. Vi viser nok en gang vår evne til å skape verdi fra våre fornybarprosjekter. Salget er i tråd med strategien vår. Vi sikrer tidlig tilgang i stor skala til attraktive områder, og utnytter deretter vår teknologi og erfaring for å modne frem prosjektene og redusere risiko. Avtalen er et nytt godt eksempel på verdiskaping gjennom våre havvindsprosjekter, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, i en pressemelding.

Det er ingen endring av eierskapet for Dogger Bank C (1,2 GW), der Equinor og SSE har 50 % eierandel hver.

SSE Renewables leder utbyggingen av prosjektet på 3,6 GW, mens Equinor blir operatør av havvindparken i driftsfasen.