Alta-dammen.
Altadammen, ved Alta vannkraftverk i Finnmark. Arkivfoto.
Foto: Statkraft

Mener taksonomien bør være teknologinøytral, slik at vannkraft ikke får strengere krav enn vindkraft og annen fornybar energi.

  • Øyvind Lie

×

Registrer deg i dag og få 1 måneds gratis abonnement

På vegne av den norske regjeringen avga fredag Finansdepartementet høringssvar til Europakommisjonens utkast i den såkalte taksonomi-saken. I høringssvaret understreker departementet viktigheten av at Kommisjonen revurderer de foreslåtte kriteriene for vannkraft for å sikre at vannkraftproduksjon behandles på lik linje med annen fornybar energi, Kravene i EUs  forordning retter seg mot...
Artikkelen er 418 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på ”Kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster. Du kan også velge å prøve ut tjenesten i en måned for å bli bedre kjent med fagbladet og nettavisen ved å klikke på ”Gratis prøveabonnement”. Ved å bestille abonnement, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen.