Equinors 162 MW solcelleanlegg i Apodi, Brasil
Equinor eier og drifter allerede et solcelleanlegg på 162 MW i kommunen Apodi i Brasil. Foto: Eqionor

Scatec, Equinor og Hydro har signert en intensjonsavtale om å utvikle et solcelleanlegg på 480 MW i Brasil.

Solenergimarkedet i Brasil er underlagt et et velutviklet regelverk, og skal ha et betydelig langsiktig potensial.

Scatec og Equinor utvikler i fellesskap en portefølje av prosjekter i Brasil, og har for tiden et 162 MW solcelleanlegg i drift. Nå vil de ha med seg også Hydro i et nytt solenergiprosjekt på 480 MW.

Felles interesser

Prosjektutvikler Terje Pilskog hos Scatec uttrykker i en pressemelding glede over samarbeidet med Hydro og Equinor, og tror dette vil være et fruktbart samarbeid.

– Vi har felles interesser i å samarbeide og utvikle dette prosjektet. Vi vil kombinere Scatecs og Equinors erfaring innen store, fornybare energiprosjekter med Hydros sterke kompetanse fra energimarkedene og deres etterspørsel etter ren og kostnadseffektiv kraft i Brasil, sier han.

Olav Kolbeinstveit, visepresident for kraft og markeder for nye energiløsninger i Equinor uttaler at de vil være med og utvikle lønnsomme fornybare eiendeler på land i utvalgte markeder.

– Denne intensjonsavtalen representerer en god mulighet til å utforske muligheter på land i Brasil ytterligere, sier han

Reduserer karbonavtrykket

Olivier Girardot, leder for Renewable Growth in Hydro Energy, uttaler at Hydro har som mål å redusere karbonavtrykket fra virksomheten med 30 prosent innen 2030, det meste i Brasil.

– For å nå dette målet, er tilstrekkelig tilgang til fornybar energi grunnleggende. Dette prosjektet demonstrerer vår vilje til å samarbeide med bransjeledere om å utvikle en betydelig og balansert portefølje av fornybare prosjekter som Hydro kan hente fra i nær fremtid, sier Girardot.

Intensjonsavtalen, et såkalt Memorandum of Understanding (MoU), gir et rammeverk for å realisere prosjektet på et sted som allerede er sikret i Rio Grande do Norte i Brasil av Scatec og Equinor.

 Felleseie og utvikling

Avtalen inneholder punkter om felleseie og utvikling av prosjektet av de tre partene og overtakelse av deler av produksjonen av Hydro.

Med forbehold om endelig avtale, har selskapene som mål å nå en investeringsbeslutning i 2021, skriver de i pressemeldingen.