gatelys
Illustrasjonsfoto. Foto: U921/Wikimedia Commons

Men møter motstand fra nettselskaper.

  • Øyvind Lie

På oppdrag av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har Oslo Economics kartlagt alternative metoder for å måle veglys. Bakgrunnen er at energiforbruket ofte ikke måles, og at faktureringen derfor baseres på estimerte verdier. Ifølge RME gir ikke det veglyseierne insentiver til å effektivisere energibruken. Kan gi økt måling De...
Artikkelen er 718 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn og få fri tilgang til alt stoffet på energiteknikk.net, må du være abonnent.

Ved å klikke på "kjøp abonnement", ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..